Regulamin pobytu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dom pod gruszą jest domkiem wypoczynkowym posiadającym trzy sypialnie dla maksymalnie 6 osób, kuchnię i łazienkę.
2. Aktualny cennik wynajmu oraz opłat dodatkowych przesyłany jest każdorazowo na prośbę wynajmującego.
3. Na terenie Domu pod gruszą obowiązuje segregacja śmieci, za którą odpowiedzialny jest wynajmujący.

 
II. ZASADY POBYTU
1. Dom pod gruszą jest miejscem odpoczynku.
2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
3. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:

- rozpalania ogniska na terenie Domu pod gruszą poza miejscem do tego przeznaczonym,
- dbanie o bezpieczeństwo podczas palenia ognia w kominku,
- używania i posługiwania się przedmiotami niebezpiecznymi.

III. CZAS POBYTU
1. Doba pobytowa w Domu pod gruszą trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu
2. Doba pobytowa kończy się o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.
2. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, powinny uprzednio uzgodnić to z właścicielem obiektu.


IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
2. Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy i nie zrywamy kwiatów i krzewów.
3. Dzieci przebywające na terenie Domu pod gruszą, a w szczególności przy brzegu jeziora winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.

V. ZASADY POBYTU ZWIERZĄT
1. Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel.
2. Właściciel ma obowiązek uiszczenia opłaty za zwierzę.
3. Psy na terenie ośrodka mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcach i na uwięzi.
4. Właściciele zwierząt przebywających na terenie pola są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady korzystania ze sprzętu wodnego i rowerów określa odrębny regulamin.
2. W przypadku skrócenia pobytu nie zwracamy opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.
3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do użytkowników, które nie znajdują się w depozycie.
4. Za zniszczenia i straty finansowe poniesione z tego tytułu odpowiada wynajmujący.

Życzymy miłego pobytu